Mūsu mērķi

Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem, par svētību Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā.