Dievkalpojumu Ieraksti

Dievkalpojums 19.07.2020

Šoreiz pie mums ciemos mācītājs Mārtiņš Rijnieks
Vārds no Mateja ev. 11:15-25
Slavēšana: Mārtiņš Svitka; Mareks Dambītis, Eva Janstoviča

Dievkalpojums 12.07.2020
Dievs bagātīgi atmaksā saviem bērniem
Mt. 6:1-8,18

Vārds:Lauris Tartars
Slavēšana: Mārtiņš Svitka, Mareks Dambītis, Vilnis Briežkalns
Ziedojumiem –
“SEB banka” LV13UNLA0050009272168

Dievkalpojums 05.07.2020
 
“Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda.”
1.Pētera 1:23
 
Lai Dievs Tevi svētī un pasargā!

Dievkalpojums 28.06.2020

Ar ko ir piepildīta tava sirds?

“Un Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju”
Lk.ev. 1:46-47

Dievkalpojums 14.06.2020

Dievs ir labs, šajā reizē daudz liecības.

Dievkalpojums 07.06.2020 (Par Attieksmi)
 
Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem.
Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.
Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu Sev pašam, bet kā rakstīts: to zaimi, kas Tevi apsmēja, krituši uz Mani. Rom.15:1-3
 
Ar nākošo svētdienu atsāksies dievkalpojumi ierastā formātā, turpinot ievērot 2m distanci.
Info par dievkalpojumiem Ilze (26180733)

Vasarsvētku dievkalpojums (Svētā Gara kristība) + Liecība 31.05.2020

“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” Ap.darbi 1:8

Info un pieteikšanās dievkalpojumiem, Ilze (26180733)

Sludina: Lauris Tartars Slavēšana: Mārtiņš Svitka; Vilnis Briežkalns; Līga Cvetkova

Dievkalpojums 24.05.2020

Info un pieteikšanās dievkalpojumiem, Ilze (26180733)
Sludina: Lauris Tartars
Slavēšana: Mārtiņš Svitka; Vilnis Briežkalns; Orents Šaškovs

Dievkalpojums 17.05.2020
Ar šo dievkalpojumu atsākam tikties klātienē, līdz 25 cilvēkiem.
Info un pieteikšanās dievkalpojumiem, Ilze (26180733)
Sludina: Lauris Tartars
Slavēšana: Mārtiņš Svitka

Māmiņdienas svētbrīdis (10.05.2020)
 
Sveicam visas mūsu dārgās māmiņas – māmiņdienā!
 
“Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” Psalmi 103:2
Pateiksimies Dievam par māmiņām!
 
Slavēšana: Mārtiņš Svitka
Vārds: Lauris Tartars

Svētbrīdis (Dieva rūpes) ar liecību

Ziedojumiem
AS “SEB banka”
LV13UNLA0050009272168

Slavēšana: Mārtiņš un Kristiāna Svitkas
Vārds: Lauris Tartars

Svētbrīdis 26.04.2020

“ES ESMU AR JUMS!” – SAKA TAS KUNGS!” Hag. 1:13
“Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti,” 2.Pētera 2:2

Slavēšana: Klāvs & Alise Gulbji un Mārtiņš Svitka
(Kā varu klusēt; Skrienu mans Tēvs)
Vārds: Lauris Tartars

Svētbrīdis 19.04.2020

Miers ar jums šajā skaistajā dienā.
Lai Dievs jūs ikkatru iedrošina un paceļ caur savu vārdu.
“Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.” Jk.2:17

Vārds: L.Tartars Slavēšana: M.Svitka; A.Gulbe; M.Jakoviča

Iedrošinājuma vārds 05.04.2020

Sveicam visus šajā skaistajā Pūpolsvētdienas dienā.
Pēc brīža būs Lieldienas.
Pēc brīža būs iespēja Vēlreiz padomāt – par to, ko Kristus darījis manis dēļ. Par to, ko es esmu darījis, lai Kristum būtu jāmirst.
Šeit neliels iedrošinājums no mācītāja Laura Tartara, domājot par laulību. Lai Dievs ikkatru svētī un pasargā!

Iedrošinājuma vārds 29.03.2020

Īss iedrošinājuma vārds ikkatram no Valmieras baptistu draudzes. 
Dieva žēlastība un mīlestība ir mūžīga!
Esiet patiesi svētīti šajā dienā