IESAISTĪTIES

Svētdienas skola

 Jau kopš 2016. gada septembra Valmieras baptistu draudzes Svētdienas skolā ir ļoti īpašs gan kalpotājiem, gan bērniem. Mēs kopā pavadām laiku nodarbībās, kuras visā pasaulē sauc par Godly play. Džeroms Berimans, kurš dzīvo Anglijā, Bībeles stāstus ir atdzīvinājis tā, lai arī bērni sadzirdētu, ko Dievs vēlas viņiem teikt, lai bērns varētu veidot dzīvas attiecības ar Dievu. Šajās nodarbībās mēs esam kā liela ģimene, kur var piedalīties dažāda vecuma bērni, pat pieaugušie, bet centrā ir Jēzus. Godly play stāsts uzrunā katru vienu, nav svarīgas iepriekšējas zināšanas vai prasmes. Dievs pieskaras mazām un lielām sirsniņām un sāk tur iemājot.  Un pēc tik īpašas un personīgas Dieva uzrunas, sirds atsaucas, jo sajūt mīlestību – Jēzus bezgalīgo mīlestību. Vai Tu vēlies iemīlēt Jēzu? Vai gribi uzzināt, ko īpaši Tev Dievs ir sagatavojis? Mēs ļoti gaidīsim Tevi Svētdienas skolas nodarbībās!Nodarbības notiek no 3-12 gadus veciem bērniem  katru svētdienu pl. 11 00  Veides ielā 2 dievkalpojuma laikā.

Muzikālā kalpošana

Mums jau šķiet ierasts, ka mūzika un baznīca ir diezgan cieši saistītas lietas. Tā tas ir jau kopš seniem laikiem, pat Vecajā Derībā redzam, ka levīti bija tautas daļa, kuri spēlēja instrumentus un dziedāja Dievam, tam Kungam, un ikreiz, kad tika rīkoti pasākumi pie Saiešanas telts, levīti piedalījās kalpošanā.
Dāvids daudz Psalmos piemin Dieva slavēšanu, piemēram, Psalms 34:4 “Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!”; Psalms 66:8-9 “Slavējiet, jūs tautas, mūsu Dievu! Un lieciet skaļi atskanēt Viņa slavai,
kas mūsu dvēselei devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt”; Psalms 117:1-2 “Teiciet To Kungu, visas tautas! Slavējiet Viņu, visas tautas! Jo pilna varenības Viņa žēlastība valda pār mums, un Tā Kunga uzticība paliek mūžīgi. Alelujā!”

Valmieras Baptistu draudzes pielūgsmes grupa ir draudzes kalpotāju daļa, kuriem sirdī ir mūzika, kuri spēj izteikties caur mūziku un pateikties Dievam caur dziesmām.

Muzikālās kalpošanas mērķis ir pasludināt Evaņģēlija vēsti caur mūziku, un ar tās palīdzību aizsniegt cilvēku sirdis.
Kalpotāji darbojas ne tikai baznīcā (dievkalpojumos), bet arī ārpus tās, piemēram, pansionātos, Valmieras pilsētas svētkos, starpkonfesionālos pasākumos utt.

Pašlaik pielūgsmes grupas sastāvā ir akustiskās ģitāras, basģitāra, klavieres, ritma meistari, kā arī dziedātāji, taču ikviens, kuram ir vēlme kalpot caur mūziku, droši var griezties pie muzikālās kalpošanas vadītāja Mareka Dambīša
Mēģinājumi notiek katru piektdienas vakaru pulksten 18:30 Veides ielā 2, otrā stāva 19.telpā.

Slavēšana nav tikai muzicēšana, tā ir Kristus sekotāja visa dzīve, ko varam lasīt Pāvila vēstulē romiešiem 12:1 “Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.”

Ar cieņu,
Valmieras Baptistu draudzes muzikālās kalpošanas vadītājs
Mareks Dambītis

 

Nometnes Latvijā 

 

Mazās grupas