IESAISTĪTIES

Svētdienas skola

Šajā 2018./2019. mācību gadā esam izvēlējušās svētdienas skolā izmantot Bērnu kristīgās izglītības apvienības (BKIA) sagatavotās priekšmetu stundas, caur kurām, ar ikdienā lietojamiem priekšmetiem, varam vairāk mācīties par Kristu. Varam uzzināt, kā Dievs gādā un palīdz, saprast, kas ir vērtīga un noderīga dzīve, iepazīt Bībeli un atklāt, kas tad īsti ir jāzina Dieva bērnam. Patiesi mācīties par Dievu, kuru varam sastapt ne tikai senos Bībeles stāstos, bet piedzīvot šeit un tagad.
Svētdienas skolā aicināts ikviens bērniņš no 3 -12 gadu vecumam, kuram ir vēlme mācīties un būt sadraudzībā ar pārējiem vienaudžiem .Nodarbības notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā.

Evita Biezbārde

Muzikālā kalpošana

Mums jau ir ierīkots ieraksts, un tas ir nepieciešams. Tas pats ir jau pēc seniem laikiem, kas ir spēkā pēc tā, ka tas ir jāievēro, ja tas ir spēkā, ja tas ir spēkā, ja tas ir jāievēro, ja tas ir spēkā.
Dāvids daudz Psalmos piemin Dieva slavēšanu,, Psalmi 34: 4 “Slavējiet līdz ar mani tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!”; Psalmi 66: 8-9 “Slavējiet, jūs tautas, mūsu Dievu!
Psalmi 117: 1-2 “Teiciet To Kungu, vīzu tautas! Slavējiet Viņu, vīzu tautas!”

Valmieras Baptistu draudzes pielūgsmes grupa un draudzes kalpotāju daļa, kas ir daudzsološas un skaņas, kas ir izteiktas, lai iepazītos ar to.

Muzikālās kalpošanas mērķis ir pasludināt Evaņģēlija vēsti caur mūziku.
Kalpotāji ne tikai baznīcā, bet arī ārpus tās, pansionātos, Valmieras pilsētas svētkos, starpkonfesionālās pasākumos utt.

Pašlaik pielūgsmes grupas sastāva IR akustiskās ģitāras, basģitāra, Klavieres, Ritma Meistari, KA ARI dziedātāji, taču ikviens, kuram IR Velme kalpot Caur muziku, Droši VaR griezties sektoru muzikālās kalpošanas vadītāja Mareka Dambīša
Mēģinājumi notiek Zemo cenu piektdienas Vakaru pulksten 18:30 Veides ielā 2 , otrā stāva 19.telpā.

Pāvila vēstulē romiešiem 12: 1 “Sīkāka informācija par to, kā to izdarīt, lai nodrošinātu, ka tas ir nepieciešams, lai to panāktu. . “

Ar cieņu,
Valmieras Baptistu draudzes muzikālās kalpošanas vadītājs
Mareks Dambītis

Jauniešu vakari

PUSAUDŽU tikšanās-01

jauniešu tikšanās NEW-01

Nometnes Latvijā 

 

Mazās grupas